Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Відповідальна за формування разових спеціалізованих рад та проведення разових захистів в ДДМУ

завід. аспірантурою ДДМУ

д.мед.н., професор Макаренко Ольга Володимирівна

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради

про присудження ступеня доктора філософії Дніпровського державного медичного університету


Алгоритм процедури підготовки та захисту в разових

спеціалізованих радах у ДДМУ та зразк

и документів:

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

  1. Оформлення дисертаційної роботи згідно Наказу МОН України «Про затвердження вимог до оформлення дисертації» № 40 від 12.01.2017 р. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0155-17#Text

  2. Ксерокопії публікацій здобувача + Список публікацій (зразок )

  3. Висновок наукового керівника (зразок)

  4. Протокол міжкафедрального засідання (зразок)

  5. Заява для перевірки первинної документації (зразок)

  6. Заява для надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення (зразок)

  7. Апробація дисертаційної роботи з наданням висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення наукової роботи (зразок)

  8. Форма згоди для членів спеціалізованої ради (зразок) та персональний склад разовой спеціалізованої ради (зразок)

  9. Довідка з бібліотеки ДДМУ (зразок)

Захист дисертаційних робіт проходит згідно Постанови Кабінету Міністрів України №167 від 06.03.2019

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text

Положення про захист дисертаційних робіт наукового ступеня докторів філософії у ДДМУ