Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії 

Відповідальна за формування разових спеціалізованих рад

 та проведення разових захистів в ДДМУ 

завід. аспірантурою ДДМУ 

д.мед.н., професор Макаренко  Ольга Володимирівна

Порядок присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради

про присудження ступеня доктора філософії Дніпровського державного медичного університету Алгоритм  процедури підготовки та захисту у разових 

спеціалізованих радах  у ДДМУ та зразки документів:

ПРЕЗЕНТАЦІЯ

Захист дисертаційних робіт проходит згідно Постанови Кабінету Міністрів України №44 від 12 січня 2022 р. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/44-2022-%D0%BF#Text  


Положення про захист дисертаційних робіт наукового ступеня докторів філософії у ДДМУ