Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії

Відповідальна за формування разових спеціалізованих рад та проведення разових захистів в ДДМУ

завід. аспірантурою ДДМУ

д.мед.н., професор Макаренко Ольга Володимирівна

Захист дисертаційних робіт проходит згідно Постанови Кабінету Міністрів України №167 від 6.03.2019

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/167-2019-%D0%BF#Text

Положення про захист дисертаційних робіт наукового ступеня докторів філософії у ДЗ ДМА