ДФ 08.601.056 Неханевич Ж.М.

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.056 створена відповідно до наказу Дніпровського державного медичного університету № 50-ОД від 29 квітня 2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Неханевич Жанни Михайлівни "Методи реконструктивного лікування хворих з ретенцією нижні третіх молярів" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спецільністю 221 "Стоматологія". Рішення вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 28.04.2022 р. протокол №10.

Науковий керівник: Гудар’ян О.О., д.мед.н., професор, професор кафедри хірургічної стоматології, парадонтології та імплантології ДДМУ

Голова ради:

Ковач Ілона Василівна, д.мед.н., професор, завід. кафедри дитячої стоматології ДДМУ;

Рецензенти:

Фастовець Олена Олександрівна, д.мед.н., професор, завід. кафедри ортопедичної стоматології ДДМУ;

Ширінкін Сергій Володимирович, канд.мед.н., доцент, директор медичного центру ДДМУ;

Опоненти:

Аветіков Давид Соломонович, д.мед.н., професор, професор кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії з пластичною та реконструктивною хірургією голови та шиї, Полтавський державний медичний університет

Копчак Андрій Володимирович, д.мед.н., професор, завід. кафедри щелепно-лицевої хірургії та сучасних стоматологічних технологій, Інститут післядипломної освіти Національного медичного університету імені О.О. Богомольця


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 08.07.2022 р. о 10.00

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, Дніпровський державний медичний університет, к. 14.


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація (файл підпису)

Відгук Аветіков Д.С. (файл підпису)

Відгук Копчак А.В. (файл підпису)

Рецензія Фастовець О.О. (файл підпису)

Рецензія Ширінкін С.В. (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw)

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації