ДФ 08.601.066 Тітовська СО

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.066 створена відповідно до наказу ректора Дніпровського державного медичного університету  № 156-ОД від 02 грудня 2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Тітовської Світлани Олександрівні "Застосування інгібіторів матриксних металопротеїназ у комплексному лікуванні хворих на генералізований пародонтит" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 221 "Стоматологія". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 01.12.2022 р. протокол №3.


Науковий керівник: Самойленко Андрій Валерійович, д.мед.н., професор, завід. кафедри терапевтичної стоматології

Голова ради:

Ковач Ілона Василівна, д.мед.н., професор, завід. кафедри дитячої стоматології ДДМУ;

Рецензенти:

Фастовець Олена Олександрівна, д.мед.н., професор, завід. кафедри ортопедичної стоматології ДДМУ;

Глазунов Олег Анатолійович, д.мед.н., проф., завід. кафедри стоматології ФПО ДДМУ

Опоненти:

Петрушанко Тетяна Олексіївна, д.мед.н., професор, Полтавський державний медичний університет 


Соколова Ірина Іванівна, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 20 лютого 2023 р. о 12.00 годині

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, Дніпровський державний медичний університет, к. 14. 


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація (файл підпису)

Дисертація

Відгук Петрушанко ТО (файл підпису)

Відгук Петрушанко ТО

Відгук Соколова ІІ (файл підпису)

Відгук Соколова ІІ 

Рецензія Фастовець ОО (файл підпису)

Рецензія Глазунов ОА 

Рецензія Глазунов ОА (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації