ДФ 08.061.065 Лященко ЮВ

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.065 створена відповідно до наказу ректора Дніпровського державного медичного університету  № 12-ОД від 19 січня 2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лященко Юлії Вікторівни "Диференційований підхід до корекції порушень сну при тривожно-депресивних розладах" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 222 "Медицина". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 19.01.2023 р. протокол №5.

Науковий керівник: Юр’єва Людмила Миколаївна , д.мед.н., професор

Голова ради:

Погорєлов Олексій Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри неврології ДДМУ;

Рецензенти:

Огоренко Вікторія Вікторівна, д.мед.н., професор, в.о. завід. кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ДДМУ;

Кальбус Олександр Іванович, д.мед.н., доцент, завід. кафедри неврологіїДДМУ

Опоненти:

Пшук Наталія Григорівна, д.мед.н., професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова


Опря Євген Васильович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет МОЗ України


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 28 лютого 2023 р. об 11.00 годині

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, Дніпровський державний медичний університет, к. 14. 


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація 

Дисертація (файл підпису)

Відгук Пшук НГ (файл підпису)

Відгук Опря ЄВ

Відгук Опря ЄВ (файл підпису)

Рецензія Огоренко ВВ (файл підпису)

Рецензія Кальбус ОІ (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації