ДФ 08.601.022 Бакаєв АА

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.022

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.022 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 19.03.2021 р. №342 у складі:

Голова ради: Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Козлов Сергій Володимирович, д.мед.н., професор ДДМУ

рецензент – Завізіон Віктор Федорович, канд.мед.н., доцент ДДМУ

опонент – Лукач Ервін Венцелович , д.мед.н., професор ДУ "Інститут оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України"

опонент – Попович Василь Іванович , д.мед.н., професор Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

Прийняття до розгляду дисертації Бакаєва Анатолія Анатолійовича

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.022 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 19.03.2021 р. №342 у складі: голова ради: Твердохліб І.В. д.мед.н., професор ДДМУ; члени ради: рецензент – Козлов С.В., д.мед.н., професор ДДМУ; рецензент – Завізіон В.Ф. канд.мед.н., доцент ДДМУ; опонент – Лукач Е.В. д.мед.н., професор ДУ "Інститут оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України", опонент – Попович В.І. д.мед.н., професор Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

Прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри оториноларингології ДДМУ Бакаєва Анатолія Анатолійовича на тему: «Клініко-морфологічне обґрунтування вибору варіанту лікування хворих на рак верхньощелепної пазухи »

222 Медицина

Науковий керівник: - д.м.н., професор Ковтуненко О.В. завід. кафедри оториноларингології ДДМУ

Анотація


Захист дисертаційної роботи Бакаєва Анатолія Анатолійовича

16.04.2021 о 10.00

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри оториноларингології Дніпровського державного медичного університету Бакаєва анатолія Анатолійовича на тему: «Клініко-морфологічне обґрунтування вибору варіанту лікування хворих на рак верхньощелепної пазухи" за спеціальністю 222 «Медицина».

Науковий керівник: д.мед.н., професор Ковтуненко О.В.

Офіційні опоненти:

Лукач Е.В. д.мед.н., професор

ДУ "Інститут оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України",

Попович В.І. д.мед.н., професор

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

Контакти: dma.phd.dma@gmail.com

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Відгук опонента Лукач Е.В.

Відгук опонента Попович В.І.