ДФ 08.601.025 Рутгайзер ВГ

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.025

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.025 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 19.03.2021 р. №342 у складі:

Голова ради: Курята Олександр Вікторович, д.мед.н., професор ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Мамчур Віталій Йосипович, д.мед.н., професор ДДМУ

рецензент – Козлов Сергій Володимирович, д.мед.н., професор ДДМУ

опонент – Григорєва Олена Анатоліївна, д.мед.н., професор Запорізький державний медичний університет

опонент – Вовк Олег Юрійович , д.мед.н., професор Харківський національний медичний університет

Прийняття до розгляду дисертації Рутгайзер Вікторії Георгіївни

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.025 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 19.03.2021 р. №342 у складі: голова ради: Курята О.В. д.мед.н., професор ДДМУ; члени ради: рецензент – Мамчур В.Й. д.мед.н., професор ДДМУ; рецензент – Козлов С.В.. д.мед.н., професор ДДМУ; опонент – Григорєва О.А., д.мед.н., професор Запорізький державний медичний університет, опонент – Вовк Олег Юрійович д.мед.н., професор Харківський національний медичний університет

Прийняла до розгляду дисертацію асистента клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії ДДМУ Рутгайзер В.Г. на тему: «Морфологічні зміни міокарду при дії електромагнітного випромінювання у нормі та після тиреоїдектомії (анатомо-експериментальне дослідження) »

222 Медицина

Науковий керівник: - д.м.н., професор Кошарний В.В.. професор кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії ДДМУ

Анотація

Захист дисертаційної роботи Рутгайзер Вікторія Георгіївна

28.04.2021 о 11.00


Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії здобувача кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії Дніпровського державного медичного університету Ругайзер Вікторії Георгіївни на тему: "Морфологічні зміни міокарду при дії електромагнітного випромінювання у нормі та після тиреоїдектомії (анатомо-експериментальне дослідження) " 222 «Медицина».

Науковий керівник: д.мед.н., професор Кошарний В.В.

Офіційні опоненти:

Григорєва О.А.. д.мед.н., професор

Запорізький державний медичний університет

Вовк Олег Юрійович д.мед.н., професор

Харківський національний медичний університет

Контакти: dma.phd.dma@gmaail.com

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Відгук опонента Григорєва О.А.

Відгук опонента Вовк О.Ю.