ДФ 08.601.026 Семенов ВВ

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.026

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.026 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 19.03.2021 р. №342 у складі:

Голова ради: Борисова Інна Станіславівна, д.мед.н., професор ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Потабашній Валерій Аркадійович, д.мед.н., професор ДДМУ

рецензент – Колесник Тетяна Володимирівна, д.мед.н., професор ДДМУ

опонент – Колесник Михайло Юрійович, д.мед.н., професор Запорізький державний медичний університет

опонент – Іванов Дмитро Дмитрович , д.мед.н., професор Національний університет охорони здоровя України ім. П.Л. Шупика

Прийняття до розгляду дисертації Семенова Віктора Вікторовича

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.026 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 19.03.2021 р. №342 у складі: голова ради: Борисова І.С.. д.мед.н., професор ДДМУ; члени ради: рецензент – Потабашній В.А.., д.мед.н., професор ДДМУ; рецензент – Колесник Т.В. д.мед.н., професор ДДМУ; опонент – Корлесник М.Ю.. д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет, опонент – Іваноов Д.Д. д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоровя України ім. П.Л. Шупика

Прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії ДДМУ Семенова Віктора Вікторовича на тему: «Кардіоваскулярний ризик, добовий профіль артеріального тиску та рівень альдостерону у хворих на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензію »

222 Медицина

Науковий керівник: - д.м.н., професор Курята О.В. завід. кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії ДДМУ

Анотація

Захист дисертаційної роботи Семенова Віктора Вікторовича

23.04.2021 о 13.00


Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету Семенова Віктора Вікторовича на тему: "Кардіоваскулярний ризик, добовий профіль артеріального тиску та рівень альдостерону у хворих на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіпертензію " 222 «Медицина».

Науковий керівник: д.мед.н., професор Курята О.В.

Офіційні опоненти:

Колесник М.Ю.. д.мед.н., професор

Запорізький державний медичний університет

Іванов Д.Д., д.мед.н., професор

Національний університет охорони здоровя України ім. П.Л. Шупика

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Відгук опонента Колесник М.Ю.

Відгук опонента Іванов Д.Д.