ДФ 08.601.027 Гречаник М.М.

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.027

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.027 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 13.04.2021 р. № 414 у складі:

Голова ради: Жилюк Володимир Іванович, д.мед.н., професор ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Коваль Олена Акіндинівна, д.мед.н., професор ДДМУ

рецензент – Колесник Тетяна Володимирівна, д.мед.н., професор ДДМУ

опонент – Сиволап Віталій Вікторович, д.мед.н., професор Запорізький державний медичний університет

опонент – Колеснікова Олена Вадимівна , д.мед.н., професор Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України

Прийняття до розгляду дисертації Гречаник Марії Михайлівни

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.027 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 13.04.2021 р. №414 у складі: голова ради: Жилюк В.І. д.мед.н., професор ДДМУ; члени ради: рецензент – Колесник Т.В. д.мед.н., професор ДДМУ; рецензент – Коваль О.А. д.мед.н., професор ДДМУ; опонент – Сиволап В.В., д.мед.н., професор Запорізький державний медичний університет, опонент – Колеснікова О.В. д.мед.н., професор Національний інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України

Прийняла до розгляду дисертацію асистента кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії ДДМУ Гречаник М.М. на тему: «Ліпідний обмін, інсулінорезистентність та стан магістральних артерій при ішемічній хворобі серця в поєднанні з неалкогольним стеатозом печінки »

222 Медицина

Науковий керівник: - д.м.н., професор Курята О.В.. завід. кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії ДДМУ

Анотація


Захист дисертаційної роботи Гречаник Марії Михайлівни

21.05.2021 о 11.00


Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії здобувача кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії Дніпровського державного медичного університету Гречаник Марії Михайлівни на тему: "Ліпідний обмін, інсулінорезистентність та стан магістральних артерій при ішемічній хворобі серця в поєднанні з неалкогольним стеатозом печінки " 222 «Медицина».

Науковий керівник: д.мед.н., професор Курята О.В.

Офіційні опоненти:

Сиволап В.В. д.мед.н., професор

Запорізький державний медичний університет

Колеснікова О.В., д.мед.н., професор

ДУ "Національний інститут терапії ім. Т.Л. Малої НАМН Україіни"

Дисертація

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Відгук опонента Сиволап В.В.

Відгук опонента Колеснікова О.В.

Відео захисту