ДФ 08.601.030 Білишко ДВ

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.030 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 02.07.2021 р. №765 у складі:

Голова ради: Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Козлов Сергій Володимирович, д.мед.н., професор ДДМУ

рецензент – Кошарний Володимир Віталійович., д.мед.н., професор ДДМУ

опонент Слободян Олександр Миколайович, д.мед.н., професор Буковинський державний медичний університет МОЗ України

опонент Маєвський Олександр Євгенійович, д.мед.н., професор, Київський національний університет ім. Т.Шевченка

Прийняття до розгляду дисертації Білишко Дмитра Віталійовича

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.030 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 02.07.2021 р. №765 у складі: голова ради: Твердохліб І.В. д.мед.н., професор ДДМУ; члени ради: рецензент – Козлов С.В., д.мед.н., професор ДДМУ; рецензент – Кошарний В.В.. д.мед.н., професор ДДМУ; опонент – Слободян О.М.. д.мед.н., професор Буковинський державний медичний університет; опонент – Маєвський О.Є. , д.мед.н., професор Київський національний університет ім. Т.Шевченка

Прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії ДДМУ Білишко Дмитра Віталіовича на тему: «Морфофункціональні зміни печінки під впливом солей кадмію в ембріогенезі щура (анатомо-експериментальне дослідження) »

222 Медицина

Науковий керівник: -д.м.н., професор Нефьодова Олена Олександрівна завід. кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії ДДМУ

Анотація

Захист дисертаційної роботи Білишко Дмитра Віталійовича

10.09.2021 о 13.00


Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії здобувача кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії Дніпровського державного медичного університету Білтшко Дмитра Віталійовича на тему: "Морфофункціональні зміни печінки під впливом солей кадмію в ембріогенезі щура (анатомо-експериментальне дослідження) " 222 «Медицина».

Науковий керівник: д.м.н., професор Нефьодова Олена Олександрівна завід. кафедри клінічної анатомії, анатомії і оперативної хірургії ДДМУ

Офіційні опоненти:

Маєвський О.Є.. д.мед.н., професор

Київський національний університет ім. Т.Шевченка

Слободян О.М., д.мед.н., професор

Буковинський державний медичний університет

Дисертація

Відгук опонента Маєвський О.Є.

Відгук опонента Слободян О.М.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Контакти: dma.phd.dma@gmail.com