ДФ 08.601.043 Минка Н.В.

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.043

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.043 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 02.12.2021 р. № 1296 у складі:

Голова ради: Олійник Олександр Євгенович, д.мед.н., професор ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Кравець Ольга Вікторівна, д.мед.н., доцент ДДМУ

рецензент – Сорокіна Олена Юріївна, д.мед.н. професор ДДМУ

опонент Воротинцев Сергій Іванович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет МОЗ України

опонент Волкова Юлія Вікторівна Харківський національний медичний університет МОЗ України

Прийняття до розгляду дисертації Минки Надії Вячеславівни

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.043 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 02.12.2021 р. №1296 у складі: голова ради: Олійник Є.О., д.мед.н., професор ДДМУ; члени ради: рецензент –Кравець О.В., д.мед.н., доцент ДДМУ; рецензент – Сорокіна О.Ю. д.мед.н., професор ДДМУ; опонент – Воротинцев С.І., д.мед.н., професор Запорізький державний медичний університет МОЗ України; опонент – Волкова Ю.В. Харьківський національний медичний університет МОЗ України

Прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДДМУ Минки Надії Вячеславівни на тему: "Методи контролю інтраопераційної стрес-відповіді у пацієнтів офтальмохірургічного профілю "

222 Медицина


Науковий керівник: -д.м.н., професор Кобеляцький Юрій Юрійович, завід. кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДДМУ

Анотація

Захист дисертаційної роботи Минки Надії Вячеславівни

21.01.2022 о 11.00


Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Дніпровського державного медичного університету Минки Надії Вячеславівни на тему: "Методи контролю інтраопераційної стрес-відповіді у пацієнтів офтальмохірургічного профілю " 222 «Медицина».

Науковий керівник: д.м.н., професор Кобеляцький Юрій Юрійович, завід. кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДДМУ

Офіційні опоненти:

Воротинцев Сергій Іванович, д.мед.н., професор

Запорізький державний медичний університет МОЗ України;

Волкова Юлія Вікторівна, д.мед.н., професор

Харьківський національний медичний університет МОЗ України

Контакти dma.phd.dma@gmail.com

Дисертація

Відгук опонента Воротинцев С.І.

Відгук опонента Волкова Ю.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Відео захисту