ДФ 08.601.044 Шпортько Б.В.

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.044

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.044 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 02.12.2021 р. № 1296 у складі:

Голова ради: Кравець Ольга Вікторівна д.мед.н., доцент ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Бондаренко Ігор Миколайович, д.мед.н., професор ДДМУ

рецензент – Скорик Валерія Русланівна, канд.мед.н. тДДМУ

опонент Лукач Ервін Венцелович, д.мед.н., професор Державна установа "Інститут оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченко НАМН України"

опонент Попович Василь Іванович, д.мед.н., професор Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

Прийняття до розгляду дисертації Шпортька Богдана Вікторовича

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.044 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 02.12.2021 р. №1296 у складі: голова ради: Кравець О.В. д.мед.н., доцент ДДМУ; члени ради: рецензент –Бондаренко І.М., д.мед.н., професор ДДМУ; рецензент – Скорик В.Р. канд.мед.н. ДДМУ; опонент – Лукач Е.В., д.мед.н., професор Державна установа "Інститут оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченко НАМН України"; опонент – Попович В.І., д.мед.н., професор Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

Прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри оториноларингології ДДМУ Шпортька Богдана Вікторовича на тему: "Оптимізація діагностики та лікування метастазів у хворих на рак гортані"

222 Медицина


Науковий керівник: -д.м.н., професор Ковтуненко Олександр Васильович завід. кафедри оториноларингології ДДМУ

Анотація


Захист дисертаційної роботи Шпортька Богдана Вікторовича

12.01.2022 о 11.00


Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри оториноларингології Дніпровського державного медичного університету Шпортька Богдана Вікторовича на тему: «Оптимізація діагностики та лікування метастазів у хворих на рак гортані»

222 «Медицина».

Науковий керівник: д.м.н., професор Ковтуненко Олександр Васильович, завід. кафедри оториноларингології ДДМУ

Офіційні опоненти:

Лукач Ервін Венцелович, д.мед.н., професор

Державна установа "Інститут оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченко НАМН України"

Попович Василь Іванович, д.мед.н., професор

Івано-Франківський національний медичний університет МОЗ України

Контакти dma.phd.dma@gmail.com

Дисертація

Відгук опонента Лукач ЕВ

Відгук опонента Попович ВІ

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Відео