ДФ 08.601.048 Беліменко МС

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.048

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.048 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 28.12.2021 р. № 1446 у складі:

Голова ради: Ханюков Олексій Олександрович, д.мед.н., професор ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Козлов Сергій Володимирович, д.мед.н., професор ДДМУ

рецензент – Нефьодова Олена Олександрівна, д.мед.н. професор ДДМУ

опонент Маєвський Олександр Євгенович, д.мед.н., професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка

опонент Слабий Олег Богданович, д.мед.н., професор Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Прийняття до розгляду дисертації Беліменка Миколи Сергійовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.048 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 28.12.2021 р. №1446 у складі: голова ради: Ханюков О.О. д.мед.н., професор ДДМУ; члени ради: рецензент – Козлов С.В., д.мед.н., професор ДДМУ; рецензент – Нефьодова О.О., д.мед.н., професор ДДМУ; опонент – Маєвський О.Є., д.мед.н., професор Київський національний університет імені Тараса Шевченка, опонент – Слабий О. Б., д.мед.н., професор Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри анатомії, клінічної анатомії і оперативної хірургії ДДМУ Беліменка Миколи Сергійовича на тему: "Морфофункціональні зміни міокарду щурів після дії загальної та місцевої гіпотермії "

222 Медицина


Науковий керівник: - д.м.н., професор Кошарний В.В., професор кафедри анатомії, клінічної анатомії і оперативної хірургії ДДМУ

Анотація

Захист дисертаційної роботи Беліменка Миколи Сергійовича

11.02.2022 о 10:00


Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри анатомії, клінічної анатомії і оперативної хірургії ДДМУ Беліменка Миколи Сергійовича на тему: "Морфофункціональні зміни міокарду щурів після дії загальної та місцевої гіпотермії "

222 «Медицина».

Науковий керівник: д.м.н., професор Кошарний В.В., професор кафедри анатомії, клінічної анатомії і оперативної хірургії ДДМУ

Офіційні опоненти:

Маєвський О.Є., д.мед.н., професор

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Слабий О.Б., д.мед.н., професор

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Контакти dma.phd.dma@gmail.com

Дисертація

Відгук опонента Маєвського О.Є.

Відгук опонента Слабого О.Б.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення