ДФ 08.601.050 Кошарний АВ

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.050

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.050 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 28.12.2021 р. № 1446 у складі:

Голова ради: Трофімов Микола Володимирович, д.мед.н., професор ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Дігтяр Валерій Андрійович, д.мед.н., професор ДДМУ

рецензент – Бондаренко Олександр Олександрович, канд.мед.н., доцент ДДМУ

опонент Слободян Олександр Миколайович, д.мед.н., професор Буковинський державний медичний університет МОЗ України

опонент Гнатюк Михайло Степанович, д.мед.н., професор Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Прийняття до розгляду дисертації Кошарного Андрія Віталійовича

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.050 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 28.12.2021 р. №1446 у складі: голова ради: Трофімов М.В. д.мед.н., професор ДДМУ; члени ради: рецензент – Дігтяр В.А., д.мед.н., професор ДДМУ; рецензент – Бондаренко О.О., канд.мед.н., доцент ДДМУ; опонент – Слободян О.М., д.мед.н., професор Буковинський державний медичний університет МОЗ України; опонент – Гнатюк М.С., д.мед.н., професор Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри патологічної анатомії та судової медицини ДДМУ Кошарного А.В. на тему: " Структурно-реактивні зміни тонкої кишки після експериментальної абдомінальної баротравми "

222 Медицина


Науковий керівник: - д.м.н., професор Козлов С.В., професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини ДДМУ

Анотація

Захист дисертаційної роботи Кошарного Андрія Віталійовича

11.02.2022 о 12:00


Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри патологічної анатомії та судової медицини ДДМУ Кошарного А.В. на тему: "Структурно-реактивні зміни тонкої кишки після експериментальної абдомінальної баротравми"

222 «Медицина».

Науковий керівник: д.м.н., професор Козлов С.В., професор кафедри патологічної анатомії та судової медицини ДДМУ

Офіційні опоненти:

Слободян О.М., д.мед.н., професор

Буковинський державний медичний університет МОЗ України

Гнатюк М.С., д.мед.н., професор

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України

Контакти dma.phd.dma@gmail.com

Дисертація

Відгук опонента Слободяна О.М.

Відгук опонента Гнатюка М.С.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення