ДФ 08.601.054 Суська КС

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.054

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.054 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 28.12.2021 р. № 1446 у складі:

Голова ради: Борисова Інна Станіславівна, д.мед.н., професор ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Степанський Дмитро Олександрович, д.мед.н., професор ДДМУ

рецензент – Бєлослудцева Ксенія Олегівна, канд.мед.н. доцент ДДМУ

опонент Дзюблік Ярослав Олександрович, д.мед.н., ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України"

опонент Константинович Тетяна Володимирівна Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України

Прийняття до розгляду дисертації Суської Ксенії Сергіївни

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.054 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 28.12.2021 р. №1446 у складі: голова ради: Борисова І.С. д.мед.н., професор ДДМУ; члени ради: рецензент – Степанський Д.О., д.мед.н., професор ДДМУ; рецензент – Бєлослудцева К.О., канд.мед.н., доцент ДДМУ; опонент – Константинович Т.В., д.мед.н., професор Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України; опонент – Дзюблік Я.О., д.мед.н., ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України

Прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри професійних хвороб, клінічної імунології і клінічної фармакології ДДМУ Суської Ксенії Сергіївни на тему: "Клініко-функціональний перебіг та мікробіологічний профіль у хворих з бронхоектазією: підходи до лікування "

222 Медицина


Науковий керівник: - д.м.н., професор Гашинова К.Ю., завід. кафедри професійних хвороб, клінічної імунології і клінічної фармакології ДДМУ

Анотація

Захист дисертаційної роботи Суської Ксенії Сергіївни

16.02.2022 о 11:00


Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри професійних хвороб, клінічної імунології і клінічної фармакології ДДМУ Суської Ксенії Сергіївни на тему: "Клініко-функціональний перебіг та мікробіологічний профіль у хворих з бронхоектазією: підходи до лікування "

222 «Медицина».

Науковий керівник: д.м.н., професор Гашинова К.Ю., завід. кафедри професійних хвороб, клінічної імунології і клінічної фармакології ДДМУ

Офіційні опоненти:

Дзюблік Я.О., д.мед.н., професор

ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України

Константинович Т.В., д.мед.н., професор

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

Контакти dma.phd.dma@gmail.com

Дисертація

Відгук опонента Дзюбліка Я.О.

Відгук опонента Константинович Т.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення