ДФ 08.601.055 Макаров С.О.

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.055 створена відповідно до наказу Дніпровського державного медичного університету № 48-ОД від 29 квітня 2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Макарова Сергія Олександровича "Особливості порушень нервової системи та їх аутоімунні маркери у хворих на системний червоний вовчак" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спецільністю "Медицина". Рішення вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 28.04.2022 р. протокол №11.

Науковий керівник: Погорєлов О.В., д.мед.н., професор, професор кафедри неврології ДДМУ

Голова ради:

Ханюков Олексій Олександрович, д.мед.н., професор, завід. кафедри внутрішньої медицини 3 ДДМУ;

Рецензенти:

Кальбус Олександр Іванович, д.мед.н., доцент, завід. кафедри неврології ДДМУ;

Огоренко Вікторія Вікторівна, д.мед.н., професор, професор кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ДДМУ;

Опоненти:

Товажнянська Олена Леонідівна, д.мед.н., професор, завід. кафедри неврології, Харківський Національний медичний університет

Гриб Вікторія Анатоліївна, д.мед.н., професор, завід. кафедри неврології та нейрохірургії, Івано-Франківський Національний медичний університет


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 07.07.2022 об 11.00

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, Дніпровський державний медичний університет, к. 14.


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація (файл підпису)

Відгук Товажнянська О.Л. (файл підпису)

Відгук Гриб В.А. (файл підпису)

Рецензія Кальбус О.І. (файл підпису)

Рецензія Огоренко В.В. (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації