ДФ 08.601.061 Дроздов ВО

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.061 створена відповідно до наказу Дніпровського державного медичного університету № 116-ОД від 22 вересня 2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дроздова Володимира Олексійовича "Оптимізація діагностики та лікування діабетичного макулярного набряку за непроліферативної діабетичної ретинопатії" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 222 "Медицина". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 22.09.2022 р. протокол №1.

Науковий керівник: Сакович Василь Микитович, д.мед.н., професор, професор кафедри офтальмології ДДМУ

Голова ради:

Сердюк Валерій Миколайович, д.мед.н., професор, завід. кафедри офтальмології ДДМУ;

Рецензенти:

Жилюк Володимир Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри фармакології ДДМУ;

Погорєлов Олексій Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри неврології ДДМУ

Опоненти:

Могілевський Сергій Юрійович, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика,


Луценко Ніна Степанівна, д.мед.н., професор, Державний заклад «Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ України»


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 21 грудня 2022 р. об 11.00 годині

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, Дніпровський державний медичний університет, к. 14.


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація (файл підпису)

Дисертація

Відгук Могілевський СЮ (файл підпису)

Відгук Луценко НС (файл підпису)

Рецензія Жилюк ВІ (файл підпису)

Рецензія Погорєлов ОВ (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації