ДФ 08.601.063 Лю Чунь

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.063 створена відповідно до наказу Дніпровського державного медичного університету  № 143-ОД від 27 жовтня 2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лю Чуня "Динаміка невроллгічних та нейрофізіологічних порушень у хворих з головним болем та артеріальною гіпертензією у залежності від режиму харчування" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 222 "Медицина". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 27.10.2022 р. протокол №2.

Науковий керівник: Погорєлов Олексій Вікторович, д.мед.н., професор,  професор кафедри неврології  ДДМУ

Голова ради:

Ханюков Олексій Олександрович, д.мед.н., професор, завід. кафедри внутрішньої медицини  №3  ДДМУ;

Рецензенти:

Кальбус Олександр Іванович, д.мед.н., професор, завід. кафедри неврології ДДМУ;

Огоренко Вікторія Вікторівна, д.мед.н., професор, в.о. завід. кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ДДМУ

Опоненти:

Товажнянська Олена Леонідівна, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України


Насонова Тетяна Іванівна, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоровя ім. П.Л. Шупика


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 13 квітня 2023 р. об 11.00 годині

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, Дніпровський державний медичний університет, к. 14. 


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація (файл підпису)

Відгук Товажнянська ОЛ (файл підпису)

Відгук Насонова ТІ (файл підпису)

Рецензія Кальбус ОІ (файл підпису)

Рецензія Огоренко ВВ (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації