ДФ 08.601.067 Березнюк ІВ

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.067 створена відповідно до наказу ректора Дніпровського державного медичного університету  № 01-ОД від 02 січня 2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Березнюка Ігоря Володимировича "Ендоскопічна та мікрохірургічна діагностика та лікування хронічного холестеатомного середнього отиту у дітей" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 222 "Медицина". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 28.12.2022 р. протокол №4.

Науковий керівник: Ковтуненко Олександр Васильович, д.мед.н., професор, завід. кафедри оториноларингології

Голова ради:

Снісарь Володимир Іванович, д.мед.н., професор, професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та медицини невідкладних станів ФПО ДДМУ;

Рецензент:

Дігтяр Валерій Андрійович, д.мед.н., професор, завід. кафедри дитячої хірургії, ортопедії та травматології  

ДДМУ;

Опоненти:

Попович Василій Іванович, д.мед.н., професор, Івано-Франківський національний медичний університет


Борисенко Олег Миколайович, д.мед.н., професор, ДУ "Інститу оториноларингології ім. проф. О.С. Коломійченко НАМН України" 


Шкорботун Володимир Олексійович, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоровя ім. П.Л. ШупикаОголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 17 березня 2023 р. об 11.00 годині

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, Дніпровський державний медичний університет, к. 14. 


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація 

Дисертація (файл підпису)

Відгук Попович ВІ 

Відгук Попович ВІ  (файл підпису)

Відгук Борисенко ОМ (файл підпису)

Відгук Шкорботун ВО 

Відгук Шкорботун ВО (файл підпису)

Рецензія Дігтяр ВА (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення спеціалізованої ради 

Відеозапис трансляції захисту дисертації