ДФ 08.601.069 Смольянова ОВ

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.069 створена відповідно до наказу ректора Дніпровського державного медичного університету  № 11-ОД від 19 січня 2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Смольянової Олександри Вікторівни "Комплексний підхід до прогнозування госпіталізацій у пацієнтів похилого віку з хронічною серцевою недостатністю та порушенням функції нирок" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 222 "Медицина". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 19.01.2023 р. протокол №5.

Науковий керівник: Ханюков Олексій Олександрович, д.мед.н., професор, 

завід. кафедри внутрішньої медицини № 3

Голова ради:

Курята Олександр Вікторович, д.мед.н., професор, завід. кафедри внутрішньої медицини 2 та фтизіатрії, професійних хвороб, клінічної імунології та клінічної фармакології ДДМУ;

Рецензенти:

Потабашній Валерій Аркадіович, д.мед.н., професор, завід. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО ДДМУ;

Паніна Світлана Станіславівна, канд.мед.н, асистент кафедри внутрішньої медицини № 3 ДДМУ

Опоненти:

Більченко Олександр  Вікторович, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет; 


Колесник Михайло Юрійович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медичний університет.


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 29 березня 2023 р. об 11.00 годині

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, Дніпровський державний медичний університет, к. 14. 


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація 

Дисертація (файл підпису)

Відгук Більченко ОВ(файл підпису)

Відгук Колесник МЮ 

Відгук Колесник МЮ (файл підпису)

Рецензія Потабашній ВА 

Рецензія Потабашній ВА (файл підпису)

Рецензія Паніна СС 

Рецензія Паніна СС (файл підпису) 

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації