ДФ 08.601.070 Шарун АІ

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.070 створена відповідно до наказу ректора Дніпровського державного медичного університету  № 66-ОД від 20 квітня 2023 р. (зі змінами Наказу № 28-ОД, від  23 лютого 2023 р. щодо складу спеціалізованої вченої ради) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шарун Анастасії Ігорівни на тему:"Профілактика та корекція адаптації у студентів, що перенесли психоемоційний стрес" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 222 "Медицина". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 20.04.2023 р. протокол №7.

Науковий керівник: Юрєва Людмила Миколаївна, д.мед.н., професор

Голова ради:

Огоренко Вікторія Вікторівна, д.мед.н., професор, в.о. завід. кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ДДМУ;

Рецензент:

Шустерман Тамара Йосипівна, канд.мед.н, доцент, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ДДМУ

Опоненти:

Кожина Ганна Михайлівна, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет; 


Опря Євген Васильович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет;


Пшук Наталія Григорівна, д.мед.н., професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова 


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 31 травня 2023 р. об 11.00 годині

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, Дніпровський державний медичний університет, к. 14. 

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація 

Дисертація (файл підпису)

Відгук Кожина ГМ 

Відгук Кожина ГМ (файл підпису)

Відгук Опря ЄВ 

Відгук Опря ЄВ (файл підпису)

Відгук Пшук НГ (файл підпису)

Рецензія Шустерман ТЙ (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації