ДФ 08.601.071  Ісаєв ОА

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.071 створена відповідно до наказу ректора Дніпровського державного медичного університету  № 47-ОД від 27 березня 2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ісаєва Олексія Андрійовичу на тему: "Рання діагностика розвитку та прогнозування ускладнень у хворих на первинну відкритокутову глаукому" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 222 "Медицина". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 23.03.2023 р. протокол №7.

Науковий керівник: Сердюк Валерій Миколайович, д.мед.н., професор, завід. кафедри офтальмології

Голова ради:

Сакович Василь Микитович, д.мед.н., професор, професор кафедри офтальмології ДДМУ;

Рецензент:

Погорєлов Олексій Вікторович, д.мед.н., професор, професор кафедри неврології ДДМУ;

Опоненти:

Могілевський Сергій Юрійович, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоровя ім. П.Л. Шупика, м. Київ


Луценко Ніна Степанівна, д.мед.н., професор, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, м. Запоріжжя


Бездетко Павло Андрійович, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет МОЗ України, м.Харків.


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 31 травня 2023 р. о13.00 годині 

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, Дніпровський державний медичний університет, к. 14. 


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація 

Дисертація (файл підпису)

Відгук Бездітко ПА 

Відгук Бездітко ПА (файл підпису)

Відгук Могілевський СЮ 

Відгук Могілевський СЮ (файл підпису)

Відгук Луценко НС 

Відгук Луценко НС (файл підпису)

Рецензія Погорєлов ОВ 

Рецензія Погорєлов ОВ (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації