ДФ 08.601.075 Савенков ДЮ

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.075 створена відповідно до наказу ректора Дніпровського державного медичного університету  № 66-ОД від 20 квітня 2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Савенкова Дмитра Юрійовича на тему: "Тактичні та технічні особливості хірургічного лікування раку прямої кишки та їх удосконалення" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 222 "Медицина". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 20.04.2023 р. протокол №8.

Науковий керівник: Березницький Я.С., д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії №1 та урології

Голова ради:

Твердохліб Ігор Володимирович, д.мед.н., професор, професор кафедри  медичної біології, фармакогнозії та гістології ДДМУ

 ДДМУ;

Рецензенти:

Бондаренко Ігор Миколайович, д.мед.н., професор, завід. кафедри онкології та медичної радіології ДДМУ;

Молчанов Роберт Миколайович, д.мед.н., професор, професор кафедри хірургії №1 та урології ДДМУ.

Опоненти:

Усенко Олександр Юрійович, академік НАМН України, д.мед.н., професор,  ДУ "Національний інститут хірургії та трасплантології ім. О.О. Шалімова "  м. Київ


Милиця Константин Миколайович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, м. Запоріжжя


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 28 червня 2023 р. об 11.00 годині

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, Дніпровський державний медичний університет, к. 14. 


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація (файл підпису)

Відгук Усенко ОЮ 

Відгук Усенко ОЮ (файл підпису)

Відгук Милиця КМ (файл підпису)

Рецензія Бондаренко ІМ 

Рецензія Бондаренко ІМ (файл підпису)

Рецензія Молчанов РМ (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації