ДФ 08.601.076 Шорніков АВ

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.076 створена відповідно до наказу ректора Дніпровського державного медичного університету  № 112-ОД від 23 червня 2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шорнікова Андрія Володимировича на тему: "Непсихотичні психічні розлади у хворих на асептичний некроз головки стегнової кістки, які потребують ендопротезування" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 222 "Медицина". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 23.06.2023 р. протокол №11.

Науковий керівник: Огоренко Вікторія Вікторівна, д.мед.н., професор, в.о. завід. кафедри психіатрії, наркології та медичної психології

Голова ради:

Кальбус Олександр Іванович, д.мед.н., професор, завід. кафедри неврології ДДМУ;

Рецензент:

Шустерман Тамара Йосипівна, канд.мед.н., доцент, доцент кафедри психіатрії, наркології та медичної психології ДДМУ

Опоненти:

Кожина Ганна Михайлівна, д.мед.н., професор, Харківський національний медичний університет, м. Харків


Опря Євген Васильович, д.мед.н., професор, Одеський національний медичний університет, м. Одеса


Пшук Наталя Григорівна, д.мед.н., професор, Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,

м. ВінницяОголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 6 вересня 2023 р. об 11.00 годині

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, Дніпровський державний медичний університет, к. 14. 


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація 

Дисертація (файл підпису)

Відгук Опря Є.В.

Відгук Опря ЄВ (файл підпису)

Відгук Кожина Г.М. 

Відгук Кожина ГМ (файл підпису)

Відгук Пшук Н.Г.  (файл підпису)

Рецензія Шустерман Т.Й. (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації