ДФ 08.601.077 Князєва ОВ

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.077 створена відповідно до наказу ректора Дніпровського державного медичного університету  № 93-ОД від 26 травня 2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Князєвої Олени Володимирівни на тему: "Діагностика серцевої недостатності та попередження її прогресування у чоловіків з ішемічною хворобою серця у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень " на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 222 "Медицина". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 25.05.2023 р. протокол №10.

Науковий керівник: Потабашній Валерій Аркадійович, д.мед.н., професор, завід. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО

Голова ради:

Курята Олександр Вікторович, д.мед.н., професор, завід. кафедри  внутрішньої медицини №2, фтизіатрії, професійних хвороб та клінічної імунології і клінічної фармакології  ДДМУ;

Рецензенти:

Конопкіна Людмила Іванівна, д.мед.н., професор, завід. кафедри внутрішньої медицини 1 ДДМУ;

Ханюков Олексій Олександрович д.мед.н., професор, заві. кафедри внутрішньої медицини 3 ДДМУ.

Опоненти:

Распутіна Леся Вікторівна, д.мед.н., проф. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова,  

м. Вінниця


Фуштей Іван Михайлович, д.мед.н., професор, Запорізький державний медико-фармацевтичний університет

м. Запоріжжя


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 5 липня 2023 р. об 11.00 годині

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, 

Дніпровський державний медичний університет, корпус 3а, к. 14. 


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація 

Дисертація (файл підпису)

Відгук Распутіна ЛВ 

Відгук Распутіна ЛВ (файл підпису)

Відгук Фуштей ІМ (файл підпису)

Рецензія Конопкіна ЛІ 

Рецензія Конопкіна ЛІ (файл підпису)

Рецензія Ханюков ОО (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації