ДФ 08.601.078 Кузьміних СС

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.078 створена відповідно до наказу ректора Дніпровського державного медичного університету  № 133-ОД від 14 липня 2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кузьміних Семена Сергійовича на тему: "Клініко-економічне обгрунтування використання N-хлортаурину за умов гострого перитоніту (клініко-експериментальне дослідження)" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 222 "Медицина". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 13.07.2023 р. протокол №12.

Науковий керівник: Макаренко Ольга Володимирівна, д.мед.н., професор, 

професор кафедри соціальної медицини, громадського здоров’я  та управління охороною здоров’я

 Голова ради:

Кутовий Олександр Борисович, д.мед.н., професор, завід. кафедри  хірургії №2  ДДМУ;

Рецензент:

Степанський Дмитро Олександрович, д.мед.н., професор, завід. кафедри мікробіології, вірусології, імунології, епідеміології та медико-біологічної фізики й інформатики ДДМУ;

Опоненти:

Волощук Наталія Іванівна, д.мед.н., проф. Вінницький національний медичний університет, ім. М.І. Пирогова, 

м. Вінниця,  


Горчакова Надія Олександрівна, д.мед.н., професор, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, 

м. Київ,


Похил Сергій Іванович, д.мед.н., ст.н.сп. Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України, м. ХарківОголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 3 жовтня 2023 р. о 10.00 годині

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, 

Дніпровський державний медичний університет, корпус 3а, к. 14. 


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація (файл підпису)

Відгук Похил СІ 

Відгук Похил СІ (файд підпису)

Відгук Горчакова НО (файл підпису)

Відгук Волощук НІ 

Відгук Волощук НІ (файл підпису)

Рецензія Степанський ДО (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктора філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації