ДФ 08.601.081 Щукіна ОС

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.081 створена відповідно до наказу ректора Дніпровського державного медичного університету  № 116-ОД від 23 червня 2023 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Щукіної Олени Сергіївни на тему: "Покращення ефективності прогнозування клінічних виходів у пацієнтів з гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST на госпітальному та постгоспітальному етапах" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 222 "Медицина". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 23.06.2023 р. протокол №11.

Науковий керівник: Ханюков Олексій Олександрович, д.мед.н., професор, 

завід. кафедри внутрішньої медицини 3

Голова ради:

Курята Олександр Вікторович, д.мед.н., професор, завід. кафедри  внутрішньої медицини №2, фтизіатрії, професійних хвороб та клінічної імунології і клінічної фармакології  ДДМУ;

Рецензенти:

Потабашній Валерій Аркадійович, д.мед.н., професор, завід. кафедри терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО ДДМУ;

Сапожниченко Людмила Володимирівна, канд.мед.н., доцент, доцент кафедри внутрішньої медицини 3 

ДДМУ.

Опоненти:

Колесник Михайло Юрійович, д.мед.н., проф. Запорізький державний медико-фармацевтичний університет, 

м. Запоріжжя,  


Тащук Віктор Корнійович, д.мед.н., професор, Буковинський державний медичний університет, 

м. Черновці


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 8 вересня 2023 р. об 11.00 годині

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, 

Дніпровський державний медичний університет, корпус 3а, к. 14. 


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація

Дисертація (файл підпису)

Відгук Тащук ВК 

Відгук Тащук ВК (файд підпису)

Відгук Колесник МЮ 

Відгук Колесник МЮ (файл підпису)

Рецензія Сапожниченко ЛВ 

Рецензія Сапожниченко ЛВ (файл підпису)

Рецензія Потабашній ВА 

Рецензія Потабашній ВА (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації