ДФ 08.601.046 Хоменко ВМ

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.046

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.046 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 10.12.2021 р. № 1352 у складі:

Голова ради: Олійник Олександр Євгенович, д.мед.н., професор ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Жилюк Володимир Іванович, д.мед.н., професор ДДМУ

рецензент – Смирнова Олена Леонідівна, канд.мед.н., доцент ДДМУ

опонент Михалюк Євген Леонідович, д.мед.н., професор Запорізький державний медичний університет МОЗ України

опонент Романчук Олександр Петрович, д.мед.н., професор Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського МОН України

Прийняття до розгляду дисертації Хоменка Вячеслава Миколайовича

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.046 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 10.12.2021 р. №1352 у складі: голова ради: Олійник О.Є., д.мед.н., професор ДДМУ; члени ради: рецензент – Жилюк В.І., д.мед.н., професор ДДМУ; рецензент – Смирнова О.Л. канд.мед.н., доцент ДДМУ; опонент – Михалюк Є.Л., д.мед.н., професор Запорізький державний медичний університет МОЗ України; опонент – Романчук О.П., д.мед.н., професор Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського МОН України

Прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології ДДМУ Хоменка Вячеслава Миколайовича на тему: "Особливості фізичної реабілітації футболістів з ознаками дисплазії сполучної тканин після ушкоджень звязкового апарату надпятково-гомілкового суглобу"

227 Фізична терапія, ерготерапія


Науковий керівник: -д.м.н., професор Неханевич Олег Борисович, завід. кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології ДДМУ

Анотація

Захист дисертаційної роботи Хоменка Вячеслава Миколайовича

08.02.2022 о 11.00


Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології Дніпровського державного медичного університету Хоменка Вячеслава Миколайовича на тему: «Особливості фізичної реабілітації футболістів з ознаками дисплазії сполучної тканини після ушкоджень зв’язкового апарату надп’ятково-гомілкового суглобу »

227 «Фізична терапія, ерготерапія»


Науковий керівник: д.м.н., професор Неханевич О.Б., завід. кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології ДДМУ

Офіційні опоненти:

Михалюк Є.Л., д.мед.н., професор

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

Романчук О.П., д.мед.н., професор

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського МОН України

Контакти dma.phd.dma@gmail.com

Дисертація

Відгук опонента Михалюк Є.Л.

Відгук опонента Романчук О.П.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Відео