ДФ 08.601.057 Юн Бьон-Йоль

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.057 створена відповідно до наказу Дніпровського державного медичного університету № 49-ОД від 29 квітня 2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Юн Бьон-Йоль "Особливості фізичної реабілітації просторово-часових порушень ходьби у пацієнтів з дитячим церебральним паралічем " на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спецільністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія". Рішення вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 28.04.2022 р. протокол №11.

Науковий керівник: Неханевич О.Б, д.мед.н., професор, завід. кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології ДДМУ

Голова ради:

Дігтяр Валерій Андріович, д.мед.н., професор, завід. кафедри дитячої хірургії, ортопедії та травматології ДДМУ;

Рецензенти:

Кальбус Олександр Іванович, д.мед.н., доцент, завід. кафедри неврології ДДМУ;

Борисова Інна Станіславівна, д.мед.н., професор, завід. кафедри медико-соціальної експертизи ФПО ДДМУ;

Опоненти:

Романчук Олександр Петрович, д.мед.н., професор, професор кафедри спортивної медицини, здоров’я людини Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Дичко Владислав Вікторович, д.мед.н., професор, завід. кафедри фізичної терапії, фізичного виховання та біології ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» МОН України


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 30 червня 2022 р. об 11.00

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а, Дніпровський державний медичний університет, к. 14.


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація (файл підпису)

Відгук Романчук О.П. (файл підпису)

Відгук Дичко В.В. (файл підпису)

Рецензія Кальбус О.І. (файл підпису)

Рецензія Борисова І.С. (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту 30.06.2022 об 11.00 (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw)

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації