ДФ 08.601.062 Секретний ВА

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.062 створена відповідно до наказу Дніпровського державного медичного університету № 117-ОД від 22 вересня 2022 р. з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Секретного Володимира Анатолійовича "Ефективність фізичної терапії у хокеїстів після струсів головного мозку" на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 "Охорона здоровя" за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія". Рішення Вченої ради Дніпровського державного медичного університету від 22.09.2022 р. протокол №1.

Науковий керівник: Неханевич Олег Борисович, д.мед.н., професор, завід. кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології ДДМУ

Голова ради:

Борисова Інна Станіславівна, д.мед.н., професор, завід. кафедри медико-соціальної експертизи ФПО ДДМУ;

Рецензенти:

Дзяк Людмила Антонівна, член-кор НАМН України, д.мед.н., професор, завід. кафедри нейрохірургії та нервових хвороб ФПО ДДМУ;

Кріштафор Артур Анатолійович, д.мед.н., доцент, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії ДДМУ

Опоненти:


Дорофєєва Олена Євгенівна, д.мед.н., професор, Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, ,


Муравський Андрій Володимирович, д.мед.н., професор, Національний університет охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика


Оголошений захист:

Захист дисертації відбудеться: 18 листопада 2022 р. об 11.00 г.

Захист відбудеться за адресою: 49000 Україна, м. Дніпро, пл. Соборна 4а,

Дніпровський державний медичний університет, корпус 3а , к. 14.


Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Дисертація (файл підпису)

Відгук Дорофєєва О.Є. (файл підпису)

Відгук Муравський А.В. (файл підпису)

Рецензія Дзяк ЛА (файл підпису)

Рецензія Кріштафор АА (файл підпису)

Трансляція офіційного захисту (https://www.youtube.com/channel/UCuwtXzWHZo31xhxJmGFe3yw )

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Відеозапис трансляції захисту дисертації