ДФ 08.601.033 Віленський Я.В.

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.033 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 03.09.2021 р. №965 у складі:

Голова ради: Височина Ірина Леонідівна, д.мед.н., професор ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Абатуров Олександр Євгенович, д.мед.н., професор ДДМУ

рецензент – Ільченко Світлана Іваанівна., д.мед.н., професор ДДМУ

опонент Крючко Тетяна Олександрівна, д.мед.н., професор Полтавський державний медичний університет

опонент Недельська Світлана Миколаївна, д.мед.н., професор,Запорізький державний медичний університет