ДФ 08.601.042 Болонська А.В.

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.042 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 02.12.2021 р. №1296 у складі:

Голова ради: Кравець Ольга Вікторівна, д.мед.н., доцент ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Мавропуло Тетяна Карлівна, д.мед.н., професор ДДМУ

рецензент – Ільченко Світлана Іванівна, д.мед.н., професор ДДМУ

опонент Корсунов Володимир Анатолійович, д.мед.н., професор Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України

опонент Шкурупій Дмитро Анатолійович, д.мед.н., професор, Полтавський державний медичний університет

Прийняття до розгляду дисертації Болонської Анни Віталіївни

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.042 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 02.12.2021 р. №1296 у складі: голова ради: Кравець О.В.. д.мед.н., доцент ДДМУ; члени ради: рецензент – Мавропуло Т.К., д.мед.н., професор ДДМУ; рецензент – Ільченко С.І. д.мед.н., професор ДДМУ; опонент – Корсунов В.А. д.мед.н., професор Харківський національний медичний університет; опонент – Шкурупій Д.А., д.мед.н., професор Полтавський державний медичний університет

Прийняла до розгляду дисертацію асистента кафедри медицини катастроф та військової медицини ДДМУ Болонської Анни Віталіївни на тему: «Обґрунтування різних методів респіраторної та нереспіраторної інтенсивної терапії для профілактики розвитку тяжкої бронхолегеневої дисплазії недоношених новонароджених»

228 Педіатрія

Науковий керівник: -д.мед.н., професор Сорокіна Олена Юріївна, завід. кафедри медицини катастроф та військової медицини ДДМУ

Анотація

Захист дисертаційної роботи Болонської Анни Віталіївни

13.01.2022 о 11.00


Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії асистента кафедри медицини катастроф та військової медицини Дніпровського державного медичного університету Болонської Анни Віталіївни на тему: "Обґрунтування різних методів респіраторної та нереспіраторної інтенсивної терапії для профілактики розвитку тяжкої бронхолегеневої дисплазії недоношених новонароджених" 228 «Педіатрія».

Науковий керівник: д.м.н., професор Сорокіна Олена Юріївна, завід. кафедри медицини катастроф та військової медицини ДДМУ

Офіційні опоненти:

Корсунов Володимир Анатолійович д.мед.н., професор

Харківський національний медичний університет;

Шкурупій Дмитро Анатолійович, д.мед.н., професор

Полтавський державний медичний університет

Контакти dma.phd.dma@gmail.com

Дисертація

Відгук опонента Корсунов В.А.

Відгук опонента Шкурупій Д.А.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення

Відео захисту