ДФ 08.601.053 Степанов СВ

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.053

Спеціалізована вчена рада ДФ. 08.601.053 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 28.12.2021 р. № 1446 у складі:

Голова ради: Височина Ірина Леонідівна, д.мед.н., професор ДДМУ

Члени ради:

рецензент – Онул Наталія Михайлівна, д.мед.н., професор ДДМУ

рецензент – Крячкова Лілія Вікторівна, д.мед.н. професор ДДМУ

опонент Бабієнко Володимир Володимирович, д.мед.н., професор Одеський національний медичний університет МОЗ України

опонент Сергета Ігор Володимирович, д.мед.н., професор Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України

Прийняття до розгляду дисертації Степанова Сергія Володимировича

Спеціалізована вчена рада ДФ 08.601.053 Дніпровського державного медичного університету утворена наказом МОН України від 28.12.2021 р. №1446 у складі: голова ради: Височина І.Л. д.мед.н., професор ДДМУ; члени ради: рецензент – Онул Н.М., д.мед.н., професор ДДМУ; рецензент – Крячкова Л.В., д.мед.н., професор ДДМУ; опонент – Бабієнко В.В., д.мед.н., професор, Заслужений діяч науки та техніки України, Одеський національний медичний університет МОЗ України; опонент – Сергета І.В., д.мед.н., професор Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

Прийняла до розгляду дисертацію аспіранта кафедри гігієни, екології та охорони праці ДДМУ Степанова Сергія Володимировича на тему: "Гігієнічна оцінка впливу ароматичних вуглеводів та формальдегіду атмосферного повітря на стан здоров’я дитячого населення індустріального регіону "

229 Громадське здоровя


Науковий керівник: - д.м.н., професор Рублевська Н.І., завід. кафедри гігієни, екології та охорони праці ДДМУ

Анотація

Захист дисертаційної роботи Степанова Сергія Володимировича

23.02.2022 о 11:00


Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії аспіранта кафедри гігієни, екології та охорони праці ДДМУ Степанова С.В. на тему: "Гігієнічна оцінка впливу ароматичних вуглеводів та формальдегіду атмосферного повітря на стан здоров’я дитячого населення індустріального регіону "

222 «Медицина».

Науковий керівник: д.м.н., професор Рублевська Н.І., професор кафедри гігієни, екології та охорони праці ДДМУ

Офіційні опоненти:

Бабієнко В.В., д.мед.н., професор, заслужений діяч науки та техніки України,

Одеський національний медичний університет МОЗ України

Сергета І.В., д.мед.н., професор

Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова МОЗ України

Контакти dma.phd.dma@gmail.com

Дисертація

Відгук опонента Бабієнко В.В.

Відгук опонента Сергета І.В.

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення